Szászvári Mocorgók Szabadidő Egyesület

SZÁSZVÁRI MOCORGÓK SZABADIDŐ EGYESÜLET

Székhely: 7349 Szászvár, Szent István utca 56.
Elnök: Hang Csaba, tel.: 06-30-650-5418, e-mail:
hang.csabi@gmail.com, mocorgoke@gmail.com

Az egyesület célja, hogy Szászvár nagyközségben és a környező településen élők számára olyan közösséget teremtsen, melynek keretein belül szabadidejüket hasznosan, sportosan, természet közelben töltsék el, ismerjék meg és óvják annak értékeit.

-          Célunk: sporttevékenység folytatásával részt vállalni az egészséges életmódra való nevelésben, a szabadidő aktív eltöltésében, a futás, a kerékpározás, a túrázás természetbeli gyakorlásának népszerűsítése, pályák kialakítása.

-          Feladatunk: a természeti értékeink megismertetése az érdeklődőkkel, a természet szeretetére és annak megóvására nevelés, a környezet védelme.

-          Szervezünk: futó- és kerékpárversenyeket, egyéb sport- és szabadidő rendezvényeket, kirándulásokat, természetjáró túrákat, sport- és természetjáró táborokat.

-          Az egyesület tagjai a rendszeres foglalkozásokon közreműködnek, sportolási lehetőséget biztosítva (pálya-, kardió-, domb- és versenyekre felkészítő edzések, erdei- és földes úton történő edzések) maguk és az érdeklődők részére.

-          Kapcsolatot teremtünk az ország, a megye és határainkon túli más, hasonló feladatkörrel és célkitűzéssel rendelkező szervezeteivel, tapasztalatcsere, egymás rendezvényeinek kölcsönös látogatása céljából.

További céljaink:

-          Célunk a helyi hátrányos helyzetű csoportok támogatása, fejlesztése, sport-, szabadidős- és jótékonysági programjainkon bemutatkozási lehetőség biztosítása számukra.

-          Célunk a kultúrához kapcsolódó fejlesztések kezdeményezése, a vidék, azaz a Dél-Dunántúl kulturális értékeinek megőrzése, a hagyományok ápolása.

-          Célunk az előzőek által az ifjúságvédelem, a szegénység elleni küzdelem.

-          Célunk továbbá túráink útvonalain, rendezvényeink tágabb helyszínein véglegesen felszámolni a szemetes gócpontokat.

-          A természet megóvásán és tisztán tartásán felül foglalkozunk hulladékgazdálkodással, célunk a hulladék mennyiségét és veszélyességét csökkenteni, a fajtánkénti, szelektív gyűjtésre nevelni, ezen kívül programjainkon, amit lehet, újrahasznosítani.

Feladataink továbbá:

-          Részt veszünk helyi, térségi egészségügyi és egészségvédelmi programokon, támogatjuk azokat.

-          Szorgalmazzuk és támogatjuk a környezet- és természetvédelmi programok megvalósítását.

-          Együttműködünk települési szervezetekkel és a helyi önkormányzattal a közbiztonság védelme érdekében.

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak támogatást nem nyújt.

Ha neked is tetszenek célkitűzéseink, csatlakozz egyesületünkhöz! Ezt megteheted az alábbi elérhetőségeken:

Hang Csaba elnök, tel: 06-30/650-5418, e-mail: hang.csabi@gmail.com

Szászvári Mocorgók Szabadidő Egyesület, e-mail: mocorgoke@gmail.com

Web: http://szaszvari-mocorgok-sz-egyesulet.webnode.hu/