Bányász Nyugdíjasok Szakszervezete

Bányász Nyugdíjasok Szakszervezete

Képviselője: Széles János
Székhelye: 7349 Szászvár Bányász tér 1.
Telefon: 72/389-210, 06-30-225-9192

 

Bányász Nyugdíjas Szakszervezetünk 550 fős taglétszámmal működik.
Alapításunk 1960-ban, bányásznapon történt, az akkori Északi Bányaüzem nyugdíjasaiból. Az eltelt 42 évben a nyugdíjas bányászok és azok özvegyeinek szociális, kulturális, jogsegély szolgálati és segélyezési igényeit igyekeztünk teljesíteni.

Jelenlegi tagságunk Szászvár és környékének volt bányászait és azok özvegyeit tömöríti. Kirándulások szervezése, ünnepségek lebonyolítása, nőnap, bányásznap van programon. Sok gondot fordítunk a bányabalesetek során elhunytak özvegyeinek támogatására.

Nyugdíjas alapítványunk segítségével az elmúlt évben önkormányzati támogatással felújítottuk a temetőben lévő "Bányász Emlékművet".

Méltányossági nyugdíjemelések, foglalkozási betegségek és egyéb szociális segély felterjesztések, temetési segélyek kifizetésével foglalkozunk a Bányászklubban, minden kedden délelőtt.

Gondoskodunk tagjaink szanatóriumi beutalásáról, valamint üdülési lehetőségéről Harkányban és Baja-fürdőn.

Jó kapcsolatunk van a helyi civil szervezetekkel, főleg a helyi -bányász Nyugdíjas Klubbal, amely nagyon sokrétű kulturális programot biztosít tagjai részére. Jól működő asszonykórussal rendelkeznek, nyugdíjas pihenőházat működtetnek, hetei rendszeres találkozást tartanak.

A helyi önkormányzattól sok segítséget kapunk: az anyagi támogatáson felül adminisztratív segítséget és helyiségbiztosítást.