Gyermekjóléti és Családsegítő Szolg.

Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Szászvár Mikro - Körzet – Központ

7349 Szászvár, Bányász tér 1.

Tel: 30/381-84-93

 

Az intézmény célja és szakmai feladatai:
Az intézmény az ellátási területén élő, szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, valamint a krízishelyzetbe került egyének és családok számára nyújt segítő szolgáltatást. Célja az egyének és családok életvezetési képességének megőrzése, a problémák kialakulásának megelőzése, kiváltó okok feltárása, krízishelyzetek kezelése, a kialakult problémák megszüntetésének elősegítése a szociális munka eszközeinek, módszereinek, valamint a szociális szakember készségeinek alkalmazásával. Képessé teszi a klienseket az önálló életvitel biztosítására, emberi méltóságuk megtartására, segítve őket abban, hogy a társadalom elfogadott, megbecsült tagjaként élhessék életüket. Az alkalmazott tevékenység egyszerre korrektív és preventív jellegű, mely direkt és indirekt módszerek alkalmazásával valósítható meg.

Intézmény tevékenységi köre:

Családsegítés: A Szolgálat segítségét az ügyfelek ingyen vehetik igénybe. A segítő tevékenység sikere érdekében az önkéntes együttműködés szükséges. Az általános segítő szolgáltatás keretében megelőző tevékenységet végez, melynek keretében észlelő- és jelzőrendszert működtet, így figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, ezen túl a családok életvezetési képességének megőrzésére és problémáinak megoldására, megszüntetésére törekszik.

Gyermekjóléti szolgáltatás: A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes és ingyenes. A szolgáltatás inkább jóléti, mint védelmi jellegű. Lényege, hogy a gyermek speciális jogait védi, a szociális szakma eszközei és módszerei felhasználásával.

Az intézmény működésének alapelvei:

-         Helyi igényekre reagálva végzi szolgáltatásait

-         Nyitottság elve – bárki igénybe veheti

-         Önkéntesség elve

-         Egységes szakmaiság

-         Személyiségi jogok védelme

-         Esélyegyenlőség

-         Emberi méltóság