Eljárások

Ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentáció
Eljárás leírásaEljárás megindításának időpontjaDokumentáció
„Szászvári Hársvirág Óvoda bővítése”
tárgyú vállalkozási szerződés megkötésére irányuló, Kbt. Harmadik Része szerinti, a Kbt. 115. §(1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás
2017. 09. 26.Dokumentáció