Területi védőnő állás

Szászvár Nagyközség Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szászvár Nagyközség Önkormányzat

védőnői szolgálat területi védőnő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7349 Szászvár, Arany János utca 30.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szászvár védőnői körzetének - beleértve a helyi óvodát - ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az

irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, védőnő,

• védőnői munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• B kategóriás jogosítvány,

• cselekvőképesség

• magyar állampolgárság

• Szakmai program;

• egészségügyi alkalmasság

• Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagság igazolása

• büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt,

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Egyetem,

• Német nyelvből alapfokú A típusú általános nyelvvizsga,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. május 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szalontai András nyújt, a jegyző -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Szászvár Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (7349 Szászvár,

Május 1 tér tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz/822-7/2019

, valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok formai megfelelőségéről, érvényességéről a jegyző, az érvényesen pályázók közül a nyertesről, illetve az

eljárás érvénytelenítéséről a képviselő-testület, illetve felhatalmazása alapján a polgármester dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Szászvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2019. május 3.

• www.szaszvar.hu - 2019. május 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat

tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.