TÁJÉKOZTATÓ

A 2020 május 4-én hatályba lépő rendelkezésekről
 
A Kormány védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete az alábbi intézkedéseket vezette be 2020. május 4. napjától Magyarország területére – Budapest főváros és Pest megye kivételével:
 
Általános védelmi intézkedések:
Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.
Mindenki köteles üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.
A védőtávolság megtartása mellett a közterületek, parkok is látogathatóak, a játszóterek is.
 
Idős honfitársainkra vonatkozó védelmi intézkedések:
Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy
az élelmiszerüzletet,
drogériát,
gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet
9 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.
9.00 óra és 12,00 óra között – az üzletekben dolgozók kivételével – az élelmiszerüzletben, drogériában, gyógyszertárban, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben 65. év alatti személy nem tartózkodhat.
 
Az üzletekre, éttermekre, fürdőkre és egyéb intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések:
Valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható.
A vendéglátó üzlet – így különösen
az étterem, a kávézó,
a cukrászda, a büfé,
a presszó (és minden egyéb elnevezésű vendéglátó üzlet) –
kerthelyiségében vagy teraszán
a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett.
A vendéglátó üzleten belül – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos, csak a kerthelyiség és terasz megengedett!
Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.
A vendéglátó üzletben a védőtávolság betartását asztaltársaságonként kell érteni.
A vendéglátó üzlet üzemeltetőjének e rendelet hatálybalépésétől 2020. szeptember 1. napjáig nem kell a közterület használati díjat megfizetnie a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza után.
A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról az üzletek, éttermek, és egyéb intézmények üzemeltetője gondoskodik.
 
A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések:
A rendezvények megtartására vonatkozó korlátozásoktól eltérően vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és temetés tartható.
A vallási közösség szertartása, továbbá – a házasuló felek kivételével – a polgári házasságkötés és temetés során biztosítani kell a védőtávolság megtartását.
Szabálysértést köve t el, aki az e rendeletben meghatározott védelmi intézkedést, valamint a védőtávolság megtartásához szükséges felt étel e k biztosítására vonatkozó szabályokat megszegi.
 
A pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint. A helyszíni bírság összege ötezer forinttól százezer forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén százötvenezer forintig terjed.
 
Magyarország területén – Budapest főváros és Pest megye kivételével – 2020. május 4-től a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben meghatározott kijárási korlátozás megszűnik, de az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humán járvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet az e rendeletben, azaz védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendeletben meghatározott eltérésekkel alkalmazható.
 
Sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között tartható meg. Az ott tartózkodók létszám ától függetlenül , az ott foglalkoztatottak kivételével tilos annak látogatása.
Településünk könyvtára nem egyelőre nem látogatható. A Szászvári Vár a továbbiakban is zárva tart.
A labor szolgáltatásai 2020.05.11-től hétfőn, szerdán és csütörtökön vehető igénybe, az óvintézkedések betartása mellett.
 
A Kormánynak a sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről szóló 170/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:
Magyarország egész területén sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható,a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett. A sportpálya, tornaterem és a műfüves pálya használható a korábbi előírások, feltételek betartása mellett.
 
Kérem, hogy ezeket a védelmi intézkedéseket szíveskedjenek a maguk és mindannyiunk érdekében betartani. Vigyázzunk egymásra!
 
Szászvár, 2020. május 4.
 
Tisztelettel: Vidák Krisztina polgármester