TÁJÉKOZTATÓ

TÁJÉKOZTATÓ

 

A Kormány 46/2020. (III. 16.) Korm. rendeletében többek között az alábbiakról rendelkezett:

 Ø  A vendéglátó üzletekben 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni! /Kivételt képez ez alól az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára korlátózódóan megengedett a tartózkodás.

Ø  A 70. életévüket betöltött személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el.

Ha a 70. életévét betöltött személy ezt vállalja és erről önkormányzatunkat tájékoztatja, az ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata.

Ø  Rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni!

/Nem minősül rendezvénynek a vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és a temetés/

Ø  A 15.00 óra utáni zárás alól az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az üzemanyag-töltőállomás és a dohányboltok mentesülnek!

Ø  Felhívom figyelmüket, hogy fentiek megszegése szabálysértési eljárást vonhat maga után és a pénzbírság összege 5.000,- Ft-tól 500.000,- Ft-ig terjedhet.

Ø  Szintén a figyelmükbe ajánlom, hogy az innovációért és technológiáért felelős minisztert a feladata ellátása érdekében az állami és önkormányzati szerveknek, gazdálkodó szervezeteknek, magánszemélyeknek támogatni szükséges és a kért adatszolgáltatások teljesítése kötelező!

Ø  Az emberi erőforrások minisztere – a járványügyi hatóság közreműködésével – felméri és nyilvántartásba veszi azoknak a közép- vagy felsőfokú egészségügyi szakképzésben, főiskolai vagy egyetemi szintű egészségügyi alapképzésben, felsőoktatásban szociális alapképzésben, valamint az egészségügyi és szociális akkreditált iskolai rendszerű szakképzésben nappali tagozaton részt vevő személyeknek az adatait, akik az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. §-a alapján az egészségügyi válsághelyzeti feladatok ellátásába bevonhatóak.

Amennyiben fentiekkel kapcsolatban változás történik, ugyancsak tájékoztatni fogom Önöket.

Szászvár, 2020. március 18.                                               

 Vidák Krisztina
 polgármester