Kivonat (iskolakezdési támogatás)

 Szászvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
2019. október hó 3. napon tartott ülésének döntéséről
77/2019. (X. 3.) sz. határozatról

 

  • 1. Szászvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy — 2019. évi költségvetése terhére - a szászvári állandó lakóhellyel rendelkező, középiskolás-, illetve speciális iskolába járó általános iskolás korú tanulókat a 2019/2020. nevelési évben 7000  Ft/fő összegű egyszeri iskolakezdési támogatásban részesíti.
  • 2.   A támogatás az iskolalátogatási igazolás leadásával egyidejűleg vehető fel legkésőbb 2019. október 31. napig a Hivatal pénztárában.
  • 3.   A támogatás felvételére a gyermek szülője / gondozója jogosult.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

A határidő november 15-ig meghosszabbításra került.