KÖZLEMÉNY

helyi iparűzési adóváltozásról

 

 Tájékoztatom a Tisztelt szászvári adóalanyokat, hogy, Szászvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november 28. napon a helyi adókról szóló 13/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendeletét módosította és ezzel a helyi iparűzési adó mértékét 1%-ról 1,5%-ra emelte.

 

A módosítás 2017. január 1. napon lép hatályba, tehát 2017. év az első emeléssel érintett adóév, így a 2016. adóévre vonatkozó fizetési kötelezettség változatlanul 1%.

 

A módosító-, továbbá a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt (2017. január 1. naptól hatályos) rendelet szövege elérhető a http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek internetes tárhelyen.

 

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.

  

Tisztelettel:

                                                                 dr. Szalontai András Sk.

                                                                             Jegyző

 

A bevalláshoz szükséges nyomtatvány elérhető a http://www.szaszvar.hu/letölthető nyomtatványok linken.