Eladó telek

Szászvár Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet
az alábbi ingatlanok értékesítésére:
Szászvár belterület 212/12. hrsz.-ú, „kivett" beépítetlen terület megnevezésű, 935 m2 alapterületű, természetben 7349 Szászvár, Hársfa utcai összközműves ingatlan
A legkisebb ajánlható ár: 2.000.000,- Ft.
Szászvár belterület 212/14. hrsz.-ú, „kivett" beépítetlen terület megnevezésű 942 m2 alapterületű, természetben 7349 Szászvár, Hársfa utcai összközműves ingatlan
A legkisebb ajánlható ár: 2.000.000,-Ft.
A nyertes pályázó az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a pályázati eljárásban a kikiáltási árhoz képest a legmagasabb összegű ár megfizetésére tesz ajánlatot.