Beiskolázási támogatás szászváriaknak

a 2018. év őszén a közép- és speciális iskolában tanévet kezdő tanulók részére

Szászvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 69/2018. (IX. 26.) számú döntésével úgy határozott, hogy a 2018/2019. tanévet kezdő, szászvári állandó lakóhellyel rendelkező középiskolás, illetve a speciális iskolába járó általános iskolás korú gyermekeket egyszeri, vissza nem térítendő beiskolázási támogatásban részesíti.

A támogatás mértéke: 5000.- Ft/tanuló

Az igénylés határideje: 2018. október 31.

Helye: Szászvári Közös Önkormányzati Hivatal

A fenti juttatást csak a tanulók valamely szülője az iskolalátogatási igazolás leadásával egyidejűleg veheti fel.

A kifizetés a Hivatalban Török Tímea pénzügyi ügyintézőnél történik ügyfélfogadási időben.

További információt a támogatással kapcsolatosan Horváth László nyújt a 72/589-000 telefonszámon, illetve a horvathla.ph@bonet.hu e-mail címen.