ASP csatlakozás


• A kedvezményezett neve: Szászvár Nagyközség Önkormányzata,

• A projekt címe: Csatlakozási konstrukció az önkormányzati
   ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

• A szerződött támogatás összege: 6.000.000,- Ft,

• A támogatás mértéke (%-ban): 100%,

• A projekt tartalmának bemutatása: A Kormány Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a közigazgatás minőségi színvonalemelése érdekében az adminisztratív terhek komplex csökkentését, az átláthatóság növelését, a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásainak javításával a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulást. Ennek keretében a cél az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése. Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy a feltételeknek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti. A Támogató a ,,Szászvár Nagyközség Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01245 azonosító számú támogatási kérelmét elbírálva 6 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.  A Projekt megvalósításának kezdete 2016.10.01., fizikai befejezésének tervezett napja 2018.06.30. Ezen projekt kapcsán lehetőség nyílik eszközök - új munkaállomások, monitorok valamint egyéb, a munkavégzéshez szükséges informatikai eszközök- beszerzésére. Továbbá a projekt támogatja az Önkormányzat működésfejlesztési és szabályozási kereteinek kialakítását, az elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítását, az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítását, migrációját, ezek tesztelési és élesítési feladatait, valamint az oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazások költségeit.

• A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.06.30.

• A projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01245

Projekt keretében megvalósítható tevékenységek köre

1.  Eszközök (szoftverrel együtt) beszerzése

Az ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtéséhez és a hatékony működéséhez elengedhetetlen, ASP Korm. rendeletben foglalt minimum kritériumokat teljesítő eszközök és szoftverek beszerzése üzembe helyezéssel együtt: ( Munkaállomás (PC és szoftver), Laptop (eszköz és szoftver) , Monitor, Kártyaolvasó, Nyomtató, NTG csatlakozáshoz szükséges, hivatal oldali hálózati eszközök (rack szekrény, szünetmentes tápegység, switch)

2.  Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása

Az ASP központhoz történő rendszercsatlakozás esetén az önkormányzat oldalán felmerülő folyamatszervezési, szabályozási (igazgatásszervezés) feladatok végrehajtása, szabályozási háttér megteremtése, szervezeti, ügyviteli változások beépítése a működési. Ennek keretében a folyamat átalakítási feladatok felmérése, szabályzatok áttekintése, módosítása, esetleg kialakítása.

A kötelezően módosítandó szabályzatok az IT biztonsági szabályzat, Iratkezelési szabályzat, melyen túl a pályázatban jelzésre került, hogy az új feladatstruktúrához is igazodva, és az új könyvviteli, és iktatási rendszer miatt szükséges legalább az Ügymenet folytonossági, a Beruházási és beszerzési, valamint a Pénzkezelési szabályzatok módosítása, megalkotása.

3. Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása

Az önkormányzat elektronikus ügyintézési folyamatának kialakítása, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó belső szabályzások megalkotása, a szükséges önkormányzati rendeletek elkészítése, a folyamatban részt vevő ügyintézők felkészítése.

4. Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja

adattisztítás: A rendszer hatékony működése érdekében a migráció során felül kell vizsgálni a migrálásra kerülő adatállományokat és a szükséges tisztításokat el kell végezni annak érdekében, hogy azok adatminősége megfelelő legyen. Az adattisztítás során ki kell térni a formai és szintaktikai hibák javítására és lehetőség szerint vizsgálni az adatok megfelelőségét, hogy a rendszerbe validált információk kerüljenek.

rendszer testreszabás, paraméterezés: Az önkormányzatnak a csatlakozási folyamat során a számára létrehozott felületen meg kell határoznia a hozzáférésre jogosultak körét, meg kell határoznia a rendszer indításához szükséges indító beállításokat, azokat az egyedi az adott önkormányzat működésére jellemző paramétereket, amelyek szükségesek a rendszer működéséhez.

adatmigráció: A csatlakozási folyamat során az önkormányzatoknak a korábbi nyilvántartásaikból az ASP Korm. rendeletnek megfelelően migrálniuk kell az adataikat. Az ASP szolgáltató által meghatározott módszertan alapján, központi támogatás segítségével szükséges az adatok betöltését elvégezni az informatikai rendszerbe, a betöltés során keletkező esetleges hibákat ki kell javítani.

5. Oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazás

Az ASP központ által szervezett az ASP szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódó oktatásokon való részvétel.

6. Tesztelés, élesítés

Az ASP szolgáltatáshoz történő csatlakozás során az önkormányzatoknak tesztelniük, ellenőrizniük kell a számukra kialakításra kerülő szolgáltatásokat.